ثبت نام رویداد

دوشنبه ، ژوئن 8 ، 2020 - سه شنبه ، ژوئن 9 ، 2020

12: 00am - 12: 00am

GEOMATICA ANDINA جلسه متخصصانی است که در زمینه بررسی ، مدیریت و پردازش اطلاعات جغرافیایی در کلمبیا و منطقه آند فعالیت می کنند. این کنگره منصفانه بیش از کاربران حرفه ای 500 بخش های خصوصی و دولتی را با شرکتهای برتر فناوری مرتبط با رشته های مختلف درون زمینی مانند توپوگرافی ، ژئودزی ، ذخیره سازی داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها ، نقشه برداری ، فتوگرامتری و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در میان دیگران.

محل رویداد


بوگوتا

هزینه های رویداد

رایگان