فروشگاه

محصولات ما را ترجیح می دهند.


زمین CAD،به راحتی و به طور مستقیم تصاویر، اشیاء و شبکه های زمین را بین Google Earth ™ و بیشتر برنامه های CAD وارد / صادرات کنید.


Plex.Earth،اتوکد را با Google Earth متصل کنید. منحنی های سطح را تولید کنید، مدل زمین های دیجیتال را وارد کنید، تصویر georferenced تصویر.