بایگانی برای

دوره های HEC-RAS

دوره مدل سازی و تجزیه و تحلیل سیل - با استفاده از HEC-RAS و ArcGIS

پتانسیل های Hec-RAS و Hec-GeoRAS را برای مدل سازی کانال و تجزیه و تحلیل سیل کشف کنید #hecras این دوره عملی از ابتدا شروع می شود و به صورت گام به گام با تمرین های عملی طراحی شده است که به شما می تواند از اصول اساسی مدیریت Hec آگاه شوید. -RAS با استفاده از Hec-RAS توانایی انجام مطالعات سیل و تعیین ...

دوره مدل سازی سیل - HEC-RAS از ابتدا

تجزیه و تحلیل مسیرها و سیلابها با نرم افزار رایگان: HEC-RAS HEC-RAS برنامه ای از سپاه مهندسان ارتش ایالات متحده برای مدل سازی سیل در رودخانه های طبیعی و کانالهای دیگر است. در این دوره مقدماتی روند تحقق مدلهای یک بعدی را مشاهده خواهید کرد ، اگرچه از نسخه 5 ...