بایگانی برای

دوره های QGIS

دوره ArcGIS Pro و QGIS 3 - درباره همان وظایف

GIS را با استفاده از هر دو برنامه ، با همان داده داده یکسان بیاموزید هشدار دوره QGIS در اصل به زبان اسپانیایی ایجاد شده است ، با همان درسهای دوره معروف انگلیسی Learn ArcGIS Pro Easy! ما این کار را کردیم تا نشان دهیم همه اینها با استفاده از نرم افزار باز امکان پذیر است. همیشه به اسپانیایی سپس برخی از کاربران ...

دوره سیستم های اطلاعات جغرافیایی با QGIS

استفاده از QGIS را از طریق تمرینات عملی بیاموزید سیستم های اطلاعات جغرافیایی با استفاده از QGIS. -تمام تمریناتی که می توانید در ArcGIS Pro انجام دهید ، با نرم افزار رایگان انجام می شود. - وارد کردن داده های CAD به GIS - مضامین مبتنی بر ویژگی - محاسبات مبتنی بر قانون - طرح چاپ - وارد کردن مختصات از اکسل - نکات اسکن - تصاویر ارجاع همه پرونده ها ...