بایگانی برای

دوره ها - CivilWorks

دوره اتوکد - آسان یاد بگیرید

این دوره برای یادگیری اتوکد از ابتدا طراحی شده است. اتوکد محبوب ترین نرم افزار برای طراحی با کمک رایانه است. این بستر اصلی برای مناطقی مانند مهندسی عمران ، معماری ، طراحی مکانیکی و شبیه سازی است. این نرم افزار ایده آل برای شروع ، دانستن اصول طراحی و سپس استفاده از آن برای نرم افزارهای تخصصی در رشته ها است ...

دوره 3D Civil برای کارهای عمرانی - سطح 1

نقاط ، سطوح و ترازها. بیاموزید که با استفاده از نرم افزار Autocad Civil3D که برای نقشه برداری و کارهای عمرانی اعمال می شود ، طرح ها و کارهای اساسی خطی ایجاد کنید این اولین دوره از 4 دوره با عنوان "Autocad Civil3D برای نقشه برداری و کارهای عمرانی" است که به شما امکان می دهد مهارت های نرم افزاری Autodesk را یاد بگیرید. و آن را به موارد مختلف ...

دوره 3D Civil برای کارهای عمرانی - سطح 2

مجامع ، سطح ، مقطع ، مکعب. بیاموزید که با استفاده از نرم افزار Autocad Civil3D که برای نقشه برداری و کارهای عمرانی اعمال می شود ، طرح ها و کارهای اساسی خطی ایجاد کنید این دومین دوره از 4 دوره با عنوان "Autocad Civil3D برای نقشه برداری و کارهای عمرانی" است که به شما امکان می دهد نحوه مدیریت این نرم افزار افسانه Autodesk را یاد بگیرید. و آن را به موارد مختلف ...

دوره 3D Civil برای کارهای عمرانی - سطح 3

ترازهای پیشرفته ، سطح ، مقاطع عرضی. بیاموزید که با استفاده از نرم افزار Autocad Civil3D که برای نقشه برداری و کارهای عمرانی اعمال می شود ، طرح ها و کارهای اساسی خطی ایجاد کنید این سومین دوره از 4 دوره با عنوان "Autocad Civil3D برای نقشه برداری و کارهای عمرانی" است که به شما امکان می دهد نحوه مدیریت این نرم افزار افسانه Autodesk را یاد بگیرید. و آن را در پروژه های مختلف اعمال کنید و ...

دوره 3D Civil برای کارهای عمرانی - سطح 4

توضیحات ، فاضلاب های بهداشتی ، قطعات ، تقاطع ها. بیاموزید که با استفاده از نرم افزار Autocad Civil3D که در Surveying و Civil Works اعمال می شود ، طرح ها و کارهای اساسی خطی ایجاد کنید. این چهارمین دوره از 4 دوره با عنوان "Autocad Civil3D برای نقشه برداری و کارهای عمرانی" است که به شما امکان می دهد مهارت این نرم افزار Autodesk را بیاموزید و آن را در پروژه های مختلف اعمال کنید ...