بایگانی برای

دوره های اتوکد

دوره اتوکد - آسان یاد بگیرید

این دوره برای یادگیری اتوکد از ابتدا طراحی شده است. اتوکد محبوب ترین نرم افزار برای طراحی با کمک رایانه است. این بستر اصلی برای مناطقی مانند مهندسی عمران ، معماری ، طراحی مکانیکی و شبیه سازی است. این نرم افزار ایده آل برای شروع ، دانستن اصول طراحی و سپس استفاده از آن برای نرم افزارهای تخصصی در رشته ها است ...